【BCO进口月报】4月棉花进口环比减同比增 巴西棉进口稳居首位

2024年4月我国进口棉花环比减少,同比增幅显著,自然年累计进口总量达去年同期的三倍有余。从分国别情况来看,当月进口巴西棉近五成,自然年累计进口巴西棉占比接近五成居于首位。

棉花指数
纺织指数
交易价格
国内资源
销售统计
CC Index 3128B
2024-05-24
16465 元/吨
+26
CC Index 2227B
2024-05-24
15027 元/吨
+18
CC Index 2129B
2024-05-24
16758 元/吨
+39
FC Index M
2024-05-24
89.31 美分/磅
+2.40
1%关税折:15595 元/吨
Cotlook A
2024-05-23
88.60 美分/磅
+3.00
1%关税折:15473 元/吨
内外棉价差
今日数据暂未更新
- 元/吨
CY Index C32S
2024-05-24
22730 元/吨
-20
FCY Index C32S
2024-05-24
23412 元/吨
+8
涤纶短纤
2024-05-24
7380 元/吨
+10
粘胶短纤
12950 元/吨
0
T32S
2024-05-24
11725 元/吨
0
R30S
17050 元/吨
0
棉纺PMI
2024-01
58.01
7.12
ICE
2024-05-23
81.72 美分/磅
+2.34
CF409
2024-05-24
15545 元/吨
+60
CY409
2024-05-24
21295 元/吨
+10
国际期现价差
2023-03-15
14.43 美分/磅
国内期现价差
2023-03-15
1152 元/吨
PF407
2024-05-24
7420 元/吨
24
  BCO中国棉花产消存量资源表
发布    单位:万吨  
2022/23 2023/24 2024/25
  总供应 1386 1445 1396
其中:期初库存  564 569 623
产 量  679 601 583
进 口  143 275 190
  总需求 817 822 812
其中:纺棉消费  770 780 770
其他消费  45 40 40
出 口  2 2 2
  期末库存 569 623 584
成交均价
2023年11月14日
16594 元/吨
+730 元/吨
折3128B
2023年11月14日
16972 元/吨
+649 元/吨
当日成交量
2023年11月14日
12004.35
累计成交量
2023年11月14日
884744.86